Düzenli yardımlar ve destekler kapsamına girmiyorum; ancak temel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanıyorum. Sosyal yardım çerçevesinde ne tür destekler alabilirim ve nereye başvurmalıyım?

İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek ihtiyacınıza uygun yardım türleri için başvuruda bulunabilirsiniz. SYD Vakıfları düzenli ödeme yapılan yardım programlarının hedef kitlesinde olmayan kişiler/ haneler ile düzenli yardım programından faydalansa da çeşitli ihtiyaçları devam eden kişiler/hanelere düzenlilik arz etmeyen ve süreli yardımlar olarak adlandırılan yardımlar verebilmektedir. Süreli yardım olarak gıda, giyim, eşya, eğitim, sağlık, yakacak, barınma gibi ihtiyaç alanlarına yönelik olup temel ihtiyaçları karşılayacak sınırda yapılmaktadır. Bu tür yardımların işleyişi şu şekildedir: Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına başvurur. Kişinin hanesinde bulunan 18 yaş üstü her

SYD Vakfına yardım için başvuruda bulundum. Ne zaman sonuçlanabilir?

Başvurunuza ilişkin SYD Vakfı tarafından gerekli sistemsel incelemeler ve hane ziyareti gerçekleştirilir. Bu bilgiler doğrultusunda yardım başvurunuz Vakıf Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyet toplantısı neticesinde yardım başvurunuza ilişkin verilen karar tarafınıza iletilir. Yardım başvurusunun alınıp, incelemelerin değerlendirilerek başvurunuza ilişkin karar alınması süreci SYD Vakıflarının çalışma prensiplerine göre farklılık göstermekle birlikte talebinize ilişkin olarak uzun süredir cevap alamamanız durumunda konuyla ilgili olarak Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz. Sosyal yardım başvurularına ilişkin durum e-Devlet kapısından takip edilebilir.

Afetten etkilendim (depremden dolayı evim yıkıldı, evimi su bastı, heyelan oldu, evimde yangın çıktı vb.) çok zor durumdayım ne yapabilirim?

İkametinizin bulunduğu yerdeki SYD Vakfına başvuruda bulunarak "Afet Yardımları" kapsamında yardım talebinde bulunabilirsiniz. İlgili Vakıf tarafından gerekli incelemeler yapılarak son karar Mütevelli Heyeti tarafından verilecektir. SYD Vakıfları tarafından verilen afet yardımları tazminat, sigorta niteliği taşımamakta olup afetin ilk etkilerinin görüldüğü dönemdeki temel acil ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Afet yardımlarının tutarı acil temel ihtiyaçlar için belirlenen tutar ile sınırlıdır.

Afet ve acil durum kapsamında ne kadar yardım alabilirim, tüm zararlarım karşılanır mı?

Afet ve acil durum hallerinde yapılacak yardımlarda tutar belirleme yetkisi durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak ikametinizin bulunduğu il/ilçede yer alan SYD Vakfı mütevelli heyetindedir. Yapılan/yapılacak sosyal yardımlarda amaç afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir. Bu yardımlar hiçbir surette kişilerin ticari, sınai, zirai ve mesleki kayıplarını karşılamaya yönelik yapılmamakta olup prim esasına dayanan sigorta ya da zarar tazmini niteliğinde değildir.

Kömür yardımı almak istiyorum. Nereye başvurmam gerekir ve ne zaman bana kömür teslimatı yapılabilir? Bana yapılan kömür yardımı yetmezse yeniden başvurabilir miyim?

İkametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına giderek kimlik kartınızla başvuruda bulunabilirsiniz. Kimlik kartı dışında herhangi bir belge talep edilmemektedir. Kömür Yardımı uygulaması Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına istinaden yapılmaktadır. İllerin sevkiyat programı, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılmakta olup planlamalar ağır kış şartları başlamadan kömür teslimatlarının tamamlanmasını sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Kömür yardımı kapsamında il ve ilçelerde dağıtımı yapılacak kömür miktarını ve aile başı ne kadar kömür dağıtılacağı hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla her bölgede dağıtımı yapılacak kömür miktarları farklılık g

Hanemde sosyal güvenceli biri var. Yine de yardım alabilir miyim?

3294 sayılı Kanun’un 2 nci maddesine dayanılarak, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık ya da gelir bağlanmış olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden ihtiyaç sahibi olduğu SYD Vakıfları Mütevelli Heyeti Kararıyla tespit edilenlere düzenlilik ve süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilmektedir.

3294 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardımlarda muhtaçlık kriteri nedir?

Hanede kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan en az bir kişinin olması halinde; hanede kişi başına düşen gelir dikkate alınır. Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin o yıl için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden düzenlilik ve süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilmektedir. Hanede kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan bir kişinin olmaması halinde ise hanenin muhtaçlık durumu, Mütevelli Heyetince 3294 sayılı kanunun amaç ve kapsamı çerçevesinde kişileri

Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında yardım talep ediyorum. Nereye başvuru yapabilirim?

Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. E-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Salgın Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları yapılabilmektedir. Bunun haricinde de salgın nedeniyle dönemsel yoksulluk içinde olan kişiler, doğrudan SYD Vakıflarına başvurarak, yardımlardan faydalanabilirler.

E-Devlet şifrem bulunmamaktadır. Nasıl başvuru yapabilirim?

Salgın Sosyal Destek Programı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. E-Devlet kapısına giriş PTT şubelerinden edinilecek şifre, e-imza, mobil imza kullanılarak ya da internet bankacılığı aracılığı ile yapılabilmektedir. Haneniz adına başvuruda bulunacak kişi, e-Devlet kapısı şifresini, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliklerini ibraz ederek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alabilirler.

Salgın kapsamında ödemenin çıktığı bilgisini aldım. Yardımı almak için nereye başvurmam gerekiyor?

Başvuru esnasında geçerli bir IBAN beyan edilmişse ödemeler IBAN hesabına yatırılmaktadır. IBAN beyan edilmemişse T.C. kimlik numaranız ile ödemenizi PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Salgın yardım başvurusu esnasında yanlış IBAN verdim, düzeltmek için ne yapmam gerekir?

Başvurularında IBAN’ı yanlış beyan eden vatandaşlar söz konusu ödemeyi T.C. kimlik numarasıyla PTT şubelerinden alabilmektedir.

Şehit yakınları ve gazilere ne tür yardımlar yapılmaktadır?

Şehit yakını ve gazilere, SYD Vakıflarınca sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın ihtiyaçlarına uygun süreklilik arz etmeyen yardımlar yapılabilir. Barınma yardımı kapsamındaki talepler, SYD Vakıfları tarafından barınma yardımlarına ilişkin mevzuat kapsamında ayrıca yürütülür.

Şartlı Eğitim Yardımı dışında öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla yardımlar yapılabilir mi?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ilk ve ortaöğretime devam eden öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla SYD Vakıflarının mali imkânları çerçevesinde çanta, önlük, kırtasiye vb. ihtiyaçlara yönelik destekler sağlanabilmektedir.

Yükseköğrenim öğrencilerine SYD Vakıfları tarafından yardım yapılabilir mi?

SYD Vakıfları tarafından yurt içinde yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisi Türk vatandaşlarına, Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülen, düzenlilik arz etmeyen süreli yardımlar ayni ve/veya nakdi olarak yapılabilir. Muhtaçlık değerlendirmesi yapılırken, hesaplanacak gelir hesabı içinde, öğrencinin düzenli bir gelir, burs, yardım veya destek alıp almadığı ile öğrencinin ailesinin muhtaç durumda bulunup bulunmadığı da dikkate alınır. Yardım ödemelerinde mükerrerliğe yol açmamak için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal yardım alan öğrencilere ayrıca bu kapsamda yardım yapılmaz.

Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Desteği Programı kapsamında ne tür desteklerden faydalanabilirim?

Bu program kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli, birikmiş elektrik borcu ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığı için üç destek türünü içermektedir. Kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre elektrik faturalarına aylık 200 TL’ye kadar destek verilmesini içeren Elektrik Tüketim Desteği bulunmaktadır. Hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bulunmaktadır. Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği bulunmaktadır.

Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programı Nedir?

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan bir yardım programıdır.

Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programından kimler faydalanabilir?

Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydal

Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programı başvurumun değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

İşe Yönlendirme Yardımı nedir?

18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 40-100 TL arasındaki yardımdır.