NAKDİ YARDIM

Yardım Türü: Aile Yardımı
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: Karaman Merkez sınırları içinde ikamet eden, Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,33-TL) az olan haneler. Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır.
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı


YAKACAK KÖMÜR YARDIMI

Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
Ödeme Dönemi: Kış ayları öncesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.

İLAÇ KATILIM PAYI YARDIMI

Yardım Türü: Sağlık Yardımı
Kapsamı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.
Başvuran: 5510 sayılı Kanununun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler
Kimler Faydalanır: Katılım payı ödemesi yapanlar
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadar
Ödeme Dönemi: İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilir.